Hoe regel ik?

Hier vindt u  op veel gestelde vragen het antwoord:

Urineonderzoek

U kunt als u vermoedt dat u last heeft van een blaasontsteking, uw urine van 08.00-10.30 uur inleveren bij de praktijk. Lever de urine in, in een juist potje (heeft u geen urinepotjes thuis, vraag om een gratis potje bij de assistente aan de balie). Indien er meer dan 2 uur zit tussen het opvangen van de urine en het inleveren bij de praktijk, bewaar de urine dan in de koelkast. De betrouwbaarheid van het urineonderzoek kan anders afnemen.

Het beste is een zogenaamde gewassen plas in te leveren. Maak de uitgang van de urinebuis eerst goed schoon met water. Plas het eerste beetje in het toilet, plas daarna in het potje en plas de rest weer uit in het toilet.

Inschrijven

Wij streven ernaar om iedere bij ons ingeschreven patiënt tijdig goede zorg te kunnen leveren. Om deze reden zijn wij niet ieder moment in het jaar open voor nieuwe inschrijvingen. Op het moment dat wij voldoende ruimte hebben voor nieuwe patiënten is het inschrijfformulier beschikbaar op onze website. Deze kunt u hier vinden. Wij zijn altijd open voor nieuwe patiënten als het gaat om gezinsuitbreiding, of samenwonen met een bestaande patiënt. Neem in dat geval contact met ons op.

Het is belangrijk voor u en voor ons dat u in geval van spoed of een visite snel te bereiken bent, daarom zijn wij enkel open voor nieuwe patiënten die wonen in de postcodes 9711, 9712 en 9718, en 9721 tot en met 9728.

Naast de ingevulde informatie in het inschrijfformulier vragen wij u om uw huidige huisarts tijdig te informeren over de wens om bij ons in te schrijven.

Uitschrijven

Als u gaat verhuizen of een andere reden heeft om zich bij ons uit te schrijven is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts uw medisch dossier ontvangt.

Wij verzoeken u daarom persoonlijk om uw dossier bij ons op te vragen. Dit kan via het uitschrijfformulier, dit formulier is af te halen bij de praktijk. Het medische dossier zullen wij beveiligd doorsturen naar uw nieuwe praktijk.

Wij volgen het advies van de KNMG (artsenorganisatie) dat:

- bij kinderen tot de leeftijd van 12 jaar beide ouders/voogd moeten tekenen

- bij kinderen tussen 12-16 jaar beide ouders/voogd EN het kind tekenen

- bij kinderen boven de 16 jaar alleen het kind zelf hoeft te tekenen.

Als het formulier volledig is ingevuld, kunt u het afgeven bij de assistente op de praktijk.

Wijzigen persoonlijke gegevens

Doorgeven wijzigingen

Indien u telefoonnummer, adres, of andere voor ons relevante gegevens wijzigen, dan worden wij daar graag over ingelicht zodat wij de nieuwe gegevens kunnen aanpassen in ons systeem. U kunt de wijzigingen naar ons mailen huisarts.rivierenbuurt@ezorg.nl 

Hierbij is onderstaande informatie relevant:

naam: 

geboortedatum: 

Geef daarnaast duidelijk aan welke wijziging doorgevoerd dient te worden in ons systeem. Voor ons is het tevens belangrijk om te weten of de wijziging enkel voor u geldt, of bijvoorbeeld voor het gehele gezin.

Medische verklaring huisarts

Wat is een medische verklaring?

Huisartsen mogen geen medische verklaring afgeven over de bij hen ingeschreven patiënten.

Een medische verklaring is een brief van de arts over een ziekte of een beperking van een patiënt, waarin aangegeven wordt dat de patiënt op basis van die ziekte bepaalde voorzieningen nodig heeft of dingen niet meer kan. Dit gaat bijvoorbeeld over of iemand recht heeft op een aangepaste woning, of iemand in staat is om te werken en over of een reis terecht geannuleerd is.

Waarom mag uw huisarts geen medische verklaring afgeven?

Een medische verklaring mag alleen afgegeven worden door een onafhankelijk arts. De belangrijkste reden hiervoor is dat de behandelend arts zich moet kunnen concentreren op uw behandeling en dat u een vertrouwensband op kunt bouwen. In deze vertrouwensrelatie horen geen andere belangen mee te spelen. Dit kan er namelijk voor zorgen dat u bepaalde klachten of zorgen niet durft te vertellen omdat dat van invloed kan zijn op deze verklaring. Daarnaast horen keuringen gedaan te worden door artsen die op de hoogte zijn van alle regels.

Wat kunt u doen als een instantie om een medische verklaring vraagt?

  • Kijk op de verwijswijzer welke informatie voor u van toepassing is,
  • Vraag bij de instantie die om de verklaring vraagt of een eigen verklaring of ingevulde vragenlijst volstaat. U kunt veel informatie terugvinden in uw medisch dossier via het patiëntenportaal,
  • Vraag de instantie om een onafhankelijk arts voor u te adviseren of regelen,
  • Met uw toestemming kan uw behandelend arts feitelijke informatie verstrekken aan een instantie of andere partij. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Deze kosten worden door ons gefactureerd aan de instantie.
Medicatie mee op reis

Voor medicatie dat niet onder de Opiumwet valt is het verstandig om een medicijnpaspoort aan te vragen op het moment dat u met de medicijnen op reis gaat. Een persoonlijke medicijnpaspoort is gratis bij de apotheek op te halen Met een medicijnpaspoort is het gemakkelijk om in het buitenland een vervangend geneesmiddel te krijgen van een arts of apotheek en te zien welke medicijnen u gebruikt mocht u onverhoopt in het buitenland in het ziekenhuis terecht komen.

In het geval dat uw medicijnen wel onder de Opiumwet vallen, is een medicijnpaspoort niet voldoende, deze mogen niet zomaar worden meegenomen naar het buitenland. Voor deze medicijnen geldt een Schengenverklaring of een Engelstalige medische verklaring. De specifieke regels zijn afhankelijk van de bestemming, de medicijnen en de reisduur.

Hieronder zijn enkele medicijnen te zien die onder de Opiumwet vallen:

  • ADHD-medicijnen, zoals methylfenidaat (Ritalin®)

  • slaap- en kalmeringsmiddelen, zoals oxazepam en temazepam

  • sterke pijnstillers, zoals morfine

  • medicinale cannabis

Wilt u meer informatie over medicijnen die onder de Opiumwet vallen, klik dan hier, of neem contact op met uw apotheek.

Schengenverklaring

Met een Schengenverklaring kunt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee nemen naar landen binnen de Schengenzone. Gebruikt u meerdere medicijnen die binnen de Opiumwet vallen, dan dient u meerdere verklaringen aan te vragen. De Schengenverklaringen zijn 30 dagen geldig. Gaat u langer dan 30 dagen op reis, dan dient u meerdere Schengenverklaringen aan te vragen. Deze verklaringen kunnen tot maximaal 90 aan een volgende dagen afgegeven worden. Indien u langer dan 90 dagen buiten Nederland, maar binnen de Schengenzone verblijft, dan dient u een Engelstalige medische verklaring aan te vragen. Dit geldt ook voor een verblijf buiten de Schengenzone.

Het is aan te raden de Schengenverklaring of de Engelstalige medische verklaring uiterlijk 4 weken voor vertrek aan te vragen in verband met de verwerkingstijd.

Klik hier voor meer informatie over de Schengenverklaring en de Engelstalige medische verklaring en een duidelijk stappenplan.

 

 

Second Opinion

Iedereen heeft het recht om een second opinion aan te vragen. Bij een second opinion krijgt u een medische beoordeling of advies van een andere arts dan de arts die u behandelt. De arts die gevraagd wordt voor een second opinion is werkzaam in hetzelfde specialisme als de behandelend arts.

Hoe kunt u een second opinion aanvragen?

Voor een second opinion is een verwijzing nodig van u behandelend arts. Het is daarom verstandig om eerst uw wensen te bespreken met uw behandelend arts. U kunt alleen een verwijzing krijgen voor een second opinion van uw huisarts, als u niet bij een specialist onder behandeling bent.

Kan een second opinion geweigerd worden?

Een verzoek voor een second opinion wordt in principe altijd geaccepteerd door uw arts. Een arts kan echter zwaarwegende argumenten hebben tegen een second opinion. De arts moet deze aan u kunnen onderbouwen.

Wordt een second opinion altijd vergoed?

Wanneer u een verwijzing krijgt van uw behandelend arts voor een second opinion, dan wordt dit over het algemeen vergoed door uw zorgverzekeraar. Het is echter aan te raden vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of uw verzoek ook vergoed wordt.

 

Telefoonnummers

Praktijknummer

Medicijnlijn

Spoednummers

Bij spoed overdag bel je dit nummer

’s Avonds en in de weekenden bel je de Doktersdienst Groningen

Accreditatie

Image

Openingstijden

maandag
08:00 - 17:00
dinsdag
08:00 - 17:00
woensdag
08:00 - 17:00
donderdag
08:00 - 17:00
vrijdag
08:00 - 17:00
zaterdag
gesloten
zondag
gesloten

Tijdens vakantie, vrije dagen en nascholingen is de praktijk gesloten en vindt huisartsenwaarneming plaats door
mw. drs. Affara, tel. 050-3127315

GTranslate